Gama Group

"17 năm trước, vào 2007, tôi quyết định tạo lập cơ nghiệp mới với sự thôi thúc cần phải làm một cái gì đó, dù không biết rõ ràng đó là gì. Chợt nhớ đến câu nói của Lỗ Tấn: 'Kỳ thực trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi'. Tình cờ khi đọc Kinh Phật thấy trong chữ Phạn, 'Gama' nghĩa là con đường. Tất cả chợt ùa về trong một cảm xúc rất lạ lùng, để Gama Việt Nam ra đời vào 5/9/2007. Đến nay, 'con đường' đó đã đi được tròn 17 năm rồi."

Những lời chia sẻ từ vị thuyền trưởng cũng chính là câu chuyện về Gama Group. Từ một Gama Việt Nam thuở sơ khai ban đầu nay đã trở thành Gama Group giữ vững vị thế tiên phong, phát triển các đơn vị thành viên: GamaLift, Gama Service, DepaLift, Laco và Gama Leasing, với hệ thống chi nhánh phủ sóng khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Tạo ra, xác định con đường riêng và chúng tôi luôn đuổi mục tiêu ấy. Đó là con đường của khát vọng kiến tạo những điều vĩ đại, của một tập thể Gama Group góp sức cùng xây dựng.

banner
Nâng cao chất lượng cuộc sống trên mỗi hành trình Gama Group ghi dấu. Kiến tạo những điều vĩ đại, khắc dấu Gama Group vào tương lai bởi những thành viên luôn nghĩ cao, cùng nhau đi nhanh và đi xa.
Tầm nhìn & Sứ mệnh
“Thành công không phụ thuộc vào việc bắt đầu từ đâu, mà là mục tiêu cao xa như thế nào”. Quá trình phát triển của Gama Group là cả một hành trình kiến tạo những điều vĩ đại.
Quá trình phát triển
Tầm nhìn vượt qua mọi giới hạn của một doanh nghiệp chân chính cùng khát vọng cháy bỏng đã đưa Gama Group trở thành một công ty thang máy hàng đầu; với sản phẩm và dịch vụ chạm đến trái tim người tiêu dùng, ghi dấu trong tất cả lĩnh vực mà Gama Group có mặt.
Thành tựu Gama Group

17 năm

Hoạt động

5

Đơn vị thành viên

6508

Dự án lắp đặt