Dấu ấn

Gama Group

 

Tầm nhìn vượt qua mọi giới hạn của một doanh nghiệp chân chính cùng khát vọng cháy bỏng đã đưa Gama Group trở thành một công ty thang máy hàng đầu; với sản phẩm và dịch vụ chạm đến trái tim người tiêu dùng, ghi dấu trong tất cả lĩnh vực mà Gama Group có mặt.

<p>Công ty thang máy đạt danh hiệu Top 10 "Thương hiệu Uy tín Hàng đầu Châu Á 2022".</p>

<p> </p>

Công ty thang máy đạt danh hiệu Top 10 "Thương hiệu Uy tín Hàng đầu Châu Á 2022".

 

<p>Hạng mục Thang máy gia đình tốt nhất tại Elevator World Award 2020.</p>

Hạng mục Thang máy gia đình tốt nhất tại Elevator World Award 2020.

<p>Giải Nhất hạng mục Thiết kế công nghiệp tại Plan Award 2020.</p>

Giải Nhất hạng mục Thiết kế công nghiệp tại Plan Award 2020.

<p>Công ty thang máy có Dịch vụ tốt nhất Việt Nam.</p>

Công ty thang máy có Dịch vụ tốt nhất Việt Nam.

<p>Đơn vị đầu tiên triển khai công nghệ bảo vệ 4 lớp: ARD - SRS - Emcal - SWS duy nhất tại Việt Nam.</p>

Đơn vị đầu tiên triển khai công nghệ bảo vệ 4 lớp: ARD - SRS - Emcal - SWS duy nhất tại Việt Nam.

<p>Nhà sáng lập Hiệp hội Thang máy Việt Nam.</p>

Nhà sáng lập Hiệp hội Thang máy Việt Nam.

17 năm

Hoạt động

5

Công ty thành viên

6508

Dự án lắp đặt