Tầm nhìn

 

"Nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người trên mỗi hành trình ghi dấu" 

banner

Sứ mệnh

"Kiến tạo những điều vĩ đại, khắc dấu vào tương lai bởi các thành viên luôn nghĩ cao, cùng nhau đi nhanh và đi xa" 

<p>Sứ mệnh</p>

Giá trị cốt lõi

Gama Group

 
Chính trực

Chính trực

Là điều quan trọng nhất, kim chỉ nam cho mọi hành động, suy nghĩ của cá nhân và tổ chức Gama Group. Con người Gama Group luôn tâm niệm rằng: Chất lượng công việc của tôi chính là danh dự của tôi.

Năng động

Năng động

Học hỏi, nỗ lực không ngừng để vượt qua các giới hạn. Nắm chắc quy trình để tránh sai sót xảy ra, phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận.

Sáng tạo

Sáng tạo

Cải tiến liên tục , dám nghĩ, dám làm và không từ bỏ trước bất kỳ khó khăn nào. Hôm nay phải đưa lại giá trị tốt hơn ngày hôm qua cho mọi người.

Khát vọng

Khát vọng

Luôn nuôi dưỡng những hoài bão thiết thực đủ lớn, hướng đến mỗi ngày vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và cộng đồng.

Có ích cho cộng đồng

Có ích cho cộng đồng

Con người là yếu tố trung tâm và quan trọng nhất trong mọi hoạt động, tư duy của GamaLift. Tận tuỵ, nỗ lực phục vụ cộng đồng là suy nghĩ, hành động và giá trị sống của người Gama