GamaLift đồng hành cùng SBC (Social Business Creation) 2022

GamaLift đồng hành cùng SBC (Social Business Creation) 2022
Đẩy mạnh vai trò doanh nghiệp xã hội, phát huy giá trị cốt lõi "Có ích cho cộng đồng" - GamaLift đồng hành cùng SBC 2022.

Đẩy mạnh vai trò doanh nghiệp xã hội, phát huy giá trị cốt lõi "Có ích cho cộng đồng" - GamaLift đồng hành cùng SBC 2022.

Vào chiều ngày 10/01/2022, Ngày hội thông tin và kết nối: Kick-off Day trong khuôn khổ cuộc thi Sáng tạo Kinh doanh Xã hội - Social Business Creation 2022 đã được tổ chức thành công bởi Trường Đại học Ngoại thương.

Gamalift-sbc2022

Ông Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương khẳng định tầm quan trọng của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nói chung và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước đã đồng hành cùng cuộc thi Social Business.

Đồng hành cùng SBC 2022, Ông Nguyễn Hải Đức, Tổng Giám đốc GamaLift chia sẻ: “Dưới góc nhìn doanh nghiệp, sự chính trực, năng động, sáng tạo, khát vọng, có ích cho cộng đồng chính là những điểm chung trong giá trị cốt lõi mà tôi tìm thấy giữa GamaLift và SBC”. Việc đặt tiền đề tư duy cống hiến vì cộng đồng cho sinh viên của cuộc thi SBC là nguyên lý cho mọi hoạt động kinh doanh thành công, và chính các doanh nghiệp cũng sẽ học hỏi được nhiều điều từ sự sáng tạo của các nhà khởi nghiệp trẻ. 

Social Business Creation (SBC) là nền tảng đào tạo sáng tạo kinh doanh xã hội dưới hình thức một cuộc thi sáng tạo kinh doanh toàn cầu do Trường Đại học HEC Montréal Canada và Giáo sư Muhamad Yunus đoạt giải Nobel Hoà bình 2006 khởi xướng.

Chúng ta kỳ vọng sự hợp tác, hỗ trợ giữa doanh nghiệp và các nhà khởi nghiệp tạo tác động xã hội chính là chìa khóa tạo nên sự phát triển bền vững trong tương lai.

  • Chia sẻ
  • pinterest
  • facebook
  • mail